Hoppa till innehåll

Omställning till en fossilfri transportsektor

Pyrocell knyter ihop skogen med den petrokemiska industrin när sågspån från sågverket används för att tillverka biobränsle vilket bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Från skogen till tanken

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 27 miljoner
Start: 2019
Löptid: till 2030
Garanti: Nederländernas ECA, Atradius Dutch State Business till 95 %
År: 2021

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 27 miljoner
Start: 2019
Löptid: till 2030
Garanti: Nederländernas ECA, Atradius Dutch State Business till 95 %
År: 2021

Setra Group AB och Preem har i det gemensamt ägda bolaget Pyrocell investerat i en anläggning för att tillverka biobaserad fossilfri pyrolysolja från sågspån. Anläggningen ligger i nära anslutning till Setra Kastet sågverk i Gävle som då enkelt kan leverera sin restprodukt sågspån. Preem vidareförädlar sedan pyrolysoljan i sitt raffinaderi i Lysekil till fossilfritt biobränsle för transportsektorn.

“Det är en historisk händelse att Pyrocell nu levererar icke-fossil råvara ur sågspån till Preems produktion av förnybara drivmedel och därmed på riktigt kan bidra till sänkta utsläpp i transportsektorn – från skogen till tanken”

Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell

SEK och Danske bank finansierar investeringen med en exportkredit på 27 miljoner euro. Nederländska Atradius Dutch State Business, garanterar exportkrediten till 95 procent.

”Alla väldigt glada och stolta och produktionen rullar på fint. Kunden är också nöjd med supporten från oss finansiärer SEK och Danske bank samt nederländska Atradius”

Anna Karin Ljung, kundansvarig på SEK

Pyrolysolja kan användas för att ersätta fossil olja, till exempel i värmepannor inom energisektorn och i industrin mer allmänt. Det kan även användas som råvara i kemisk tillverkning eller, som i fallet med Pyrocell, för att producera biobränslen, vilket kommer att spela en betydande roll i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Anna Karin Ljung Skog, massa och bygg, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Karin för mer information.

anna-karin.ljung@sek.se

08-613 85 33

Sök