Hoppa till innehåll

Svenska företag bygger järnväg i Ghana

Finansiering från SEK möjliggör den största järnvägssatsningen i Ghana sedan 1957 då landet blev självständigt. Den nya järnvägen ökar Ghanas export, skapar nya jobb och hållbara transporter.

Hållbara transporter

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 523 miljoner tillsammans med ett separat kommersiellt lån
Löptid: Byggtid plus 14 år
Låntagare: Ministry of Finance, Government of Ghana
Köpare: Ghana Railway Development Authority (GRDA)
Garanti: Exportkreditnämnden (EKN) och Swiss Export Risk Insurance (SERV)
Arrangör: Deutsche Bank AG
År: 2021

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 523 miljoner tillsammans med ett separat kommersiellt lån
Löptid: Byggtid plus 14 år
Låntagare: Ministry of Finance, Government of Ghana
Köpare: Ghana Railway Development Authority (GRDA)
Garanti: Exportkreditnämnden (EKN) och Swiss Export Risk Insurance (SERV)
Arrangör: Deutsche Bank AG
År: 2021

Ghana är en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika men har en föråldrad infrastruktur. Järnvägarna är smalspåriga och de flesta transporter i landet sker med tunga lastbilar på det slitna vägnätet. Ghanas regering prioriterar därför järnvägsbygget Western Railway Line som sammanlänkar hamnen i Takoradi i söder med staden Kumasi, inklusive en gren till städerna Awaso och Nyinahin.

Järnvägsbygget har väsentlig betydelse för frakt (främst kakao, mangan, bauxit, timmer, cement, mjöl, olja) och passagerartrafik längs rutten. Tack vare nya järnvägsspår kan tågen transportera tungt gods säkrare, snabbare och med en lägre miljöpåverkan.

”Järnvägsprojektet är ett bra exempel på hur vi tillsammans med svenska företag kan öka den svenska exporten av hållbara lösningar. Utöver svensk export på över en miljard svenska kronor så säkerställer vi att projektet genomförs enligt internationell standard.”

Per Edlundh, affärsansvarig på SEK

SEK finansierar järnvägsprojektet med en exportkredit på 523 miljoner euro. Affären garanteras av Exportkreditnämnden (EKN) och arrangeras av Deutsche Bank. Investec Bank Limited arrangerade ett separat kommersiellt lån och Bluebird Finance & Projects var finansiell rådgivare åt EPC-bolaget (Engineering, Procurement and Construction).

”Lånet är strukturerat med ett starkt fokus på internationell standard för hållbarhet och social miljö. Det bidrar till att stärka Ghanas ekonomiska tillväxt genom att öka både frakt- och passagerartrafik mellan de olika regionerna i landet och möjliggöra transport av olika mineralfyndigheter.”WERNER SCHMIDT, GLOBAL HEAD OF STRUCTURED TRADE & EXPORT FINANCE, DEUTSCHE BANK

En förutsättning för att SEK och EKN ska finansiera och garantera infrastrukturprojekt utomlands är att svenska företag är med och levererar. Byggnadsentreprenören Amandi Investment Limited håller ihop hela projektet och handelshuset Elof Hansson tillsammans med integratorspecialisten XLIT hjälpte Amandi att samordna de svenska leveranserna till projektet.

”Elof Hansson International har hjälpt Amandi med att etablera ett tillräckligt stort svenskt innehåll så att EKN och SEK kan stötta projektet. Vi kommer direkt eller indirekt att vara involverade i cirka 70-75% av det svenska innehållet vilket motsvarar varor och tjänster för cirka 700 miljoner svenska kronor. Vårt svenska paket innehåller utrustning från de allra största svenska företagen men också en hel del utrustning från mindre och medelstora företag vilket känns fantastiskt roligt.”

Björn Olausson, VD på Elof Hansson International

Resultatet blir svenska leveranser som till exempel montageutrustning från Volvo Construction Equipment (VCE), signalsystem från Alstom och järnvägsvagnar från Kiruna Wagon-Lit. Tillsammans med Scandinavian Track Group (STG) sköter XLIT järnvägsbyggandet.

Vill du veta mer?

Kontakta Per för mer information.

per.edlundh@sek.se

08-613 83 98

Sök