Investerarpresentation

Investerarpresentation

En presentation för dig som investerare i SEK och som vill hålla dig uppdaterad.


Specifikt för dig som investerar i SEK tar vi regelbundet fram och sammanställer läget i en överskådlig presentation på engelska.

Presentationens innehåll i urval:

  • Fakta om SEK
  • Nyckeltal
  • SEK:s roll på exportmarknaden
  • SEK:s erbjudanden
  • Svenska exportkreditsystemet
  • Rating från Standard & Poors samt Moody’s

Ladda ner den senaste presentationen

Den senaste investerarpresentationen innehåller statistik fram till december 2018.

Investerarpresentation januari 2020

Vill du veta mer?

Det här gör SEK

Om SEK


 

SEK