Hoppa till innehåll
Nyhet 16 mars 2022

Nya ledamöter i SEK:s styrelse

Näringsdepartementet har nominerat tre nya ledamöter till Svensk Exportkredits styrelse; Håkan Berg, Katarina Ljungqvist och Paula da Silva. Beslut om inval i styrelsen sker på bolagets årsstämma den 24 mars.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag med uppdrag att finansiera svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare. Nomineringsprocessen för val av styrelseledamöter följer svenska statens ägarpolicy där Regeringskansliet nominerar ledamöter. Näringsdepartementet, som är en del av Regeringskansliet, har beslutat att föreslå Håkan Berg, Katarina Ljungqvist och Paula da Silva till ledamöter i SEK:s styrelse.

Håkan Berg är utbildad jurist vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av förändringsledning och styrning från ledande befattningar på Swedbank. Idag har han ett flertal styrelseuppdrag.

Katarina Ljungqvist har studerat ekonomi och juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Med flera befattningar inom Handelsbanken har hon bred bankerfarenhet och särskild kompetens om digitalisering och affärsutveckling.

Paula da Silva har ekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm Hon har lång bankerfarenhet från SEB och är idag vd för P27 Nordic Payments.

Beslut om val av nya styrelseledamöter sker vid SEK:s bolagsstämma den 24 mars 2022.

Styrelseledamot Hans Larsson har meddelat att han lämnar SEK:s styrelse vid bolagsstämman efter fem år av förtjänstfulla insatser.

Val av styrelse

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås följande val till styrelsen:

Håkan Berg, nyval
Anna Brandt, omval
Paula da Silva, nyval
Reinhold Geijer, omval
Lennart Jacobsen, omval
Hanna Lagercrantz, omval
Katarina Ljungqvist, nyval
Eva Nilsagård, omval

Mer information

Information om SEK:s styrelse finns på Styrelse | Svensk Exportkredit (sek.se)

Sök