Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 16 juli 2020

Delårsrapport januari–juni 2020: Rekordhög utlåning till svenska exportörer

Efterfrågan på finansiering till följd av covid-19 har ökat kraftigt vilket resulterat i en rekordhög utlåning för Svensk Exportkredit (SEK). Nyutlåningen för det andra kvartalet uppgick till Skr 56,5 miljarder, vilket är den näst högsta volymen för ett enskilt kvartal i bolagets historia.

Q2-rapport 2020

Den främsta anledningen till SEK:s höga utlåning är att svenska exportföretag haft behov av att stärka sin likviditetsberedskap.

– Många svenska exportörer tar höjd för att lågkonjunkturen kan bli långvarig och har därför stärkt sin likviditetsberedskap. I kristider söker låntagare en trygg hamn, då ökar intresset för statlig finansiering vilket vi sett såväl i denna kris som under finanskrisen, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

”SEK:s utlåning var mycket hög även i första kvartalet men skillnaden är att exportföretagen nu har en längre planeringshorisont vilket vi ser i ökad efterfrågan på krediter med längre löptider. Dessutom ser vi fler ljusglimtar nu, inte minst i ett ökat antal slutkundsaffärer.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Trots ett mycket starkt kundresultat ger betydande avsättningar för förväntade kreditförluster samt omvärderingar av finansiella instrument ett lägre rörelseresultat för det andra kvartalet, Skr 133 miljoner (328) och ett nettoresultat om Skr 101 miljoner (262).

– SEK säkrar den ekonomiska prisrisken i finansiella instrument men rörelser i marknadsvärdet ger ändå upphov till tillfälliga resultateffekter, menar Catrin Fransson.

Resultat januari-juni 2020 (jämfört med januari-juni 2019)

• Nyutlåning Skr 89,8 miljarder (45,4)
• Räntenetto Skr 874 miljoner (850)
• Rörelseresultat Skr 290 miljoner (680)
• Nettoresultat Skr 224 miljoner (536)
• Avkastning på eget kapital 2,3 procent (5,8)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (12/2019: 20,6)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 56 (134)

Delårsrapport januari – juni 2020

  1. Delårsrapport januari – juni 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök