Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 1 juni 2022

Exportkreditbarometern visar: Minskad framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagen räknar med en dämpad tillväxt och deras optimism för framtiden sjunker, visar Svensk Exportkredits (SEK) index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern. Samtliga parametrar pekar nedåt och index sjunker markant från höstens rekordhöga nivå.

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Samtliga parametrar sjunker och barometerns index över exportföretagens framtidstro minskar från höstens rekordhöga 46 till 37, vilket är i linje med 2018 års resultat.

”Det som tynger framtidssynen är geopolitisk oro, fraktproblem, komponentbrist, höga varupriser och hög inflation. Trots detta är resultatet utifrån ett historiskt perspektiv högt.”

Magnus Montan, vd på SEK

Nästan hälften av landets största exportföretag räknar med ökad orderingång under det kommande året. Ungefär lika många räknar med att nyanställa i Sverige under samma period.

”Det finns fortfarande en hög efterfrågan på svenska exportvaror. God tillgång till finansiering är nödvändig för att företagen ska kunna investera och växa. Företagens framtidstro är viktig för både jobben och den ekonomiska tillväxten eftersom exporten står för nästan halva Sveriges BNP.”

Magnus Montan, vd på SEK

Exportföretagens framtidstro

I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige, samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har indexet som lägst varit minus 35, vilket inträffade när pandemin slog till våren 2020, och som högst 46, under våren och hösten 2021.

Finansiell situation

45 procent tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, vilket är en minskning mot 51 procent i höstas.

Likviditetssituation

Under det kommande året räknar 40 procent av företagen med att deras likviditetssituation kommer att stärkas, vilket är en liten försvagning jämfört med höstens 42 procent.

Orderingång

48 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång under det närmaste året. Det är en minskning jämfört med i höstas då andelen var 56 procent.

Sysselsättning

46 procent räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en minskning jämfört med i höstas då motsvarande andel var rekordhöga 55 procent.

Exportkreditbarometern juni 2022

  1. Exportkreditbarometern juni 2022

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök