Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 30 november 2020

Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt

De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu starkare än innan coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

 

”Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört viktigt att exportföretagen får god tillgång till finansiering för att inte bara överleva krisen, utan också ta sig starkare ur den.”

Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg i våras på minus 35 och tar nu ett jättekliv upp till plus 29. För ett år sedan låg index på plus 25.

Hälften, 51 procent, av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en ökad orderingång under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då andelen endast var 15 procent – ett bottenrekord. En nyligen genomförd undersökning från SEK visar att många företag påbörjat en grön omställning. Åtta av tio stora svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren.

”Vi ser en stark återhämtning och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar nu. Dessutom kommer industrins satsningar på en grön omställning att göra svensk export mer konkurrenskraftig.”

Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit (SEK)

Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vart tredje av de stora exportföretag som ingår i Exportkreditbarometern räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en kraftig ökning jämfört med i våras, då endast åtta procent räknade med ett ökat antal anställda.

Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.

Exportföretagens framtidstro

I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har det tidigare som lägst varit 24, på våren 2016. Den högsta noteringen är på 45, vilket skedde både våren 2017 och våren 2018 och den lägsta nivån var minus 35, våren 2020.

Exportkreditbarometern december 2020

  1. Exportkreditbarometern 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök