Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 24 mars 2021

Lennart Jacobsen ny ledamot i SEK:s styrelse

På Svensk Exportkredits bolagsstämma den 24 mars valdes en ny ledamot in i styrelsen, Lennart Jacobsen.

Lennart Jacobsen

Lennart Jacobsen är utbildad civilingenjör i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Förutom ledamot i styrelsen beslutade stämman att utse Jacobsen till ledamot i SEK:s Revisionsutskott och ledamot i SEK:s Ersättningsutskott.

Några av hans tidigare befattningar har varit Executive Vice President, Sverigechef och ansvarig för Retail Banking på Nordea Bank AB och nordisk VD för GE Capital Global Banking AB. För närvarande arbetar han med styrelseuppdrag, rådgivning samt investeringar.

Styrelseledamöterna Ulla Nilsson och Cecilia Ardström lämnar SEK:s styrelse efter tio år av förtjänstfulla insatser.

SEK:s styrelse

Lars Linder-Aronson (ordf.)
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Lennart Jacobsen
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård

Mer information

Mer information om SEK:s styrelse finns på Styrelse | Svensk Exportkredit. 

Sök