Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 1 december 2022

Mycket låg framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt konjunkturnedgång och deras optimism för framtiden sjunker kraftigt jämfört med i våras, visar Svensk Exportkredits (SEK) index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern.

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Samtliga parametrar pekar nedåt, index över exportföretagens framtidstro rasar från 37 till 16. Endast under pandemivåren 2020 var resultatet lägre.

”Det som tynger framtidsutsikterna är hög inflation, höga energi- och bränslepriser, komponentbrist och geopolitisk oro. Resultatet understryker tesen om att vi går från ekonomisk avmattning in i en lågkonjunktur.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Vart tredje av landets största exportföretag räknar med ökad orderingång under det kommande året. Ungefär lika många räknar med att nyanställa i Sverige under samma period. Motsvarande siffror i våras var vartannat företag.

”För bara ett år sedan var orderingången rekordhög, vilket gör att många företag fortfarande är sysselsatta med att beta av orderstocken. Det är också en anledning till att den finansiella situationen fortfarande är relativt god – det är nödvändigt för att företagen ska kunna investera och växa.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Exportföretagens framtidstro

I indexet över företagens framtidstro vägs förväntningarna för det närmsta året gällande den finansiella situationen, orderingångar, likviditetssituation och antal anställda i Sverige, samman. Sedan mätningarna startade våren 2013 har indexet som lägst varit minus 35, vilket inträffade när pandemin slog till våren 2020, och som högst 46, under våren och hösten 2021.

Finansiell situation

28 procent tror att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, vilket är en minskning mot 46 procent i våras.

Likviditetssituation

Under det kommande året räknar 35 procent av företagen med att deras likviditetssituation kommer att stärkas, vilket är en liten försvagning jämfört med vårens 41 procent.

Orderingång

36 procent av exportföretagen räknar med ökad orderingång under det närmaste året. Det är en minskning jämfört med i våras då andelen var 50 procent.

Sysselsättning

34 procent räknar med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. Det är en kraftig minskning jämfört med i våras då motsvarande andel var 44 procent.

 

Tidigare utgåvor av Exportkreditbarometern finns här.

Exportkreditbarometern december 2022

  1. Exportkreditbarometern december 2022

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök