Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 2 februari 2021

SEK:s bokslutskommuniké 2020: Rekordhög utlåning för Svensk Exportkredit

Årets verksamhet har präglats av den pågående pandemin. I tider av ekonomisk oro är exportföretagens behov av finansiering högre än normalt. Under 2020 lånade Svensk Exportkredit (SEK) ut Skr 125,5 miljarder vilket är den högsta utlåningsvolymen i bolagets historia. Den höga utlåningen bidrog även till ett mycket högt räntenetto, Skr 1 946 miljoner.

Exportnäringen återhämtade sig i tredje men också i fjärde kvartalet trots en andra smittvåg. Osäkerheten i prognoserna om den ekonomiska utvecklingen är dock stor.

Exportföretagens behov av finansiering har varit mycket högt under pandemin vilket resulterat i att SEK lånat ut rekordhöga Skr 125,5 miljarder (74,5) under 2020. Den höga utlåningen bidrog även till att räntenettot för året blev bolagets näst högsta någonsin, Skr 1 946 miljoner vilket kan jämföras med fjolårets Skr 1 717 miljoner. Större avsättningar för förväntade kreditförluster innebär dock att rörelseresultatet för 2020 uppgick till Skr 1 238 miljoner, vilket är något lägre än föregående år (1 304). Det historiskt starka räntenettot förklaras av ökad affärsaktivitet och ökad utlåning till svenska exportörer och deras kunder internationellt.

”SEK:s uppdrag att säkerställa tillgång till finansiering för svensk exportnäring tydliggörs i kris och denna gång är inget undantag. Vi har under pandemin lyckats säkerställa hög utlåningskapacitet och därmed kunnat stötta exportnäringen på bästa sätt.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Det finns betydande globala investeringsbehov inom till exempel transport och energisektorn, hållbar stadsutveckling och fossilsnål produktion. SEK har under året ökat sitt fokus på att finansiera omställningen i Sverige och internationellt.

För att få en uppfattning om kundernas behov av omställning genomförde SEK i höstas en undersökning. Den visar att nästan åtta av tio företag inom en treårsperiod planerar att investera i omställning i Sverige för att minska sin klimatpåverkan. Av dessa uppger 54 procent att de har behov av finansiering till investeringarna.

Resultatet av undersökningen visar på en enorm förändringskraft hos exportföretagen för att minska klimatutsläppen. SEK räknar med att finansiera betydligt fler exportföretags omställning under de kommande
åren.

Catrin Fransson, vd på SEK

I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget under året emitterat fem nya gröna obligationer och fem utökningar av utestående obligationer, till en volym av Skr 5,1 miljarder. I fjärde kvartalet gjorde SEK sin första publika SOFR-transaktion någonsin. SOFR (Secured Overnight Financing Rate) är det index som ska ersätta USD-Libor. SEK gjorde en 2,5-årig upplåning på USD 700 miljoner och är en av de absolut första i sitt segment att göra en dylik transaktion vilket ger oss god marknadsföring och gott renommé.

Resultat januari-december 2020 (jämfört med januari-december 2019)

  • Nyutlåning Skr 125,5 miljarder (74,5)
  • Räntenetto Skr 1 946 miljoner (1 717)
  • Rörelseresultat Skr 1 238 miljoner (1 304)
  • Nettoresultat Skr 968 miljoner (1 027)
  • Avkastning på eget kapital efter skatt 4,9 procent (5,5)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 21,8 procent (12/2019: 20,6)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 243 (257)

 

Bokslutskommuniké 2020

  1. Bokslutskommuniké 2020

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök