Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 29 april 2021

SEK:s delårsrapport januari–mars 2021: Måttlig efterfrågan på finansiering

Utlåningen till svenska exportörer har varit dämpad men finansieringen till deras utländska kunder har under kvartalet gått desto bättre. Efterfrågan på svenska hållbara energilösningar växer vilket gett positiv effekt för såväl projektfinansiering som exportkrediter.

Elbil som laddas

Den globala handeln och exportindustrin har återhämtat sig väl under pandemin. Samtidigt saknas inte utmaningar. Tillväxten hämmas av störningar i logistikkedjor, brist på insatsvaror såsom halvledare, problem med containerfrakt och förseningar i vaccinering.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 291 miljoner, vilket var betydligt högre jämfört med samma period föregående år (157). Nyutlåningen för perioden uppgick till 14,9 miljarder kronor vilket var lägre jämfört med samma period föregående år (33,3). Räntenettot var däremot högre till följd av den rekordhöga utlåningen under 2020, och uppgick till 485 miljoner kronor (405).

”En minskad nyutlåning var väntad. Många företag säkrade i ett tidigt skede av pandemin sina finansieringsbehov och besitter nu en stark likviditet. Samtidigt avvaktar många företag med nyinvesteringar, vilket också bidrar till en lägre efterfrågan.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Utlåningen till svenska exportörer har varit relativt låg under första kvartalet men efterfrågan på finansieringen till deras utländska kunder har varit mer normal. För att stärka svenska exportörers konkurrenskraft ytterligare har SEK tagit fram ett nytt erbjudande, Små exportkrediter. Det omfattar affärer mellan Skr 20–300 miljoner med löptider på 3–5 år. Affären görs i USD eller EUR och 95 procent garanteras av Exportkreditnämnden vilket begränsar exportörens risk till endast 5 procent.

”Vi ser framför allt en ökad efterfrågan på svenska hållbara energilösningar vilket lett till ökad efterfrågan på både projektfinansiering och exportkrediter. Dessutom kan vi nu erbjuda Små exportkrediter. Som namnet antyder handlar det om finansiering av mindre affärer med lägre belopp och något kortare löptider. Detta är en produkt som efterfrågats av våra kunder.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Resultat januari–mars 2021 (jämfört med januari–mars 2020)

 • Nyutlåning Skr 14,9 miljarder (33,3)
 •  Räntenetto Skr 485 miljoner (405)
 • Rörelseresultat Skr 291 miljoner (157)
 • Nettoresultat Skr 231 miljoner (123)
 • Volym emitterade gröna obligationer Skr 2,4 miljarder (-)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 4,6 procent (2,6)
 • Totala kapitalrelationen 21,8 procent (12/2020: 21,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 58 (31)

Delårsrapport januari–mars

 1. Delårsrapport januari–mars 2021

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök