Grön finansiering

Grön finansiering

Sverige är ett av världens mest klimatsmarta länder. När svensk exportnäring erbjuder klimateffektiva lösningar till kunder i hela världen bidrar svenskt miljökunnande till hållbar utveckling globalt. SEK ger ut gröna lån till export som främjar övergången till en klimatneutral ekonomi och för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Vid ett grönt lån kommer pengarna från placerare som vill göra skillnad för samhället och miljön.


Gröna lån

Gröna lån ges ut för att finansiera eller återfinansiera projekt och verksamheter som leder till betydande och påvisbara framsteg mot målet hållbar utveckling, antingen genom minskad miljöbelastning eller genom att uppnå en mer effektiv resursanvändning. Eftersom många av de gröna leveranser SEK finansierar sker i länder med stort behov av att minska användandet av fossil energi så är oftast de mätbara effekterna betydligt större än för projekt i Norden.

Oftast leder svenska lösningar såsom avfallshantering både till positiva social och miljömässiga effekter. Därför tycker vi det är viktigt att bredda det vi menar med grön finansiering till att gälla många av FN:s globala hållbarhetsmål.

Klassificering av ett grönt lån görs av hållbarhetsanalytiker inom SEK. Uppföljning och rapportering sker av de effekter lånet gett upphov till, exempelvis minskade växthusgasutsläpp. Gröna lån kategoriseras som antingen mörkgröna eller ljusgröna. Mörkgröna lån klassificeras enligt SEK:s ramverk för gröna obligationer och finansieras via SEK:s gröna obligation.

Gröna obligationer

Vid en grön obligation investeras pengarna i projekt som motverkar klimatförändringen eller på annat sätt är miljövänliga. Gröna obligationer efterfrågas av investerare som vill investera i klimatrelaterade möjligheter. SEK emitterar gröna obligationer för att finansiera svenskt miljökunnande i världen. Gröna lån dels till den som köper svenska klimatsmarta produkter och tjänster, och dels till svenska exportföretag av miljöteknik och miljökunnande.
SEK emitterade en grön obligation år 2015 på 500 miljoner USD. I SEK:s ramverk för gröna obligationer finns åtta kategorier med vissa ytterligare begränsningar. Begränsningarna avser bland annat att inga fossila bränslen ingår i definitionen och att endast småskalig vattenkraft eller utbyggnad av befintlig vattenkraft räknas som mörkgrönt projekt.

Ramverket för SEK:s Gröna obligationer följer ICMA:s (International Capital Market Association) Green Bond Principles.

Ramverk Gröna obligationer

Green Bond Investor Presentation

Positiva CO2 effekter mäts på projektbasis och redovisas i proportion till den del som finansierats av SEK. Beräkningarna följer de metoder som anges i ”The International Financial Institution Framework for Harmonised Approach to Greenhouse Gas Accounting” från november 2015.

Nyhetsbrev

Här hittar du vårt senaste nyhetsbrev.

SEK’s Green Bond Newsletter 2019

Prenumerera

Har du frågor om SEK:s gröna obligationer?

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer. Du når oss på någon av adresserna nedan eller på telefon +46 8 613 83 00

funding@sek.se

green@sek.se


Nyfiken på mer?

SEK: Hur vi beräknar minskningen av växthusgaser

Swedish Cleantech

Symbiocity


 Kontakt

+46 8 613 83 00

clientexecutive@sek.se

SEK