Hoppa till innehåll

Grön finansiering

Sverige är ett av världens mest klimatsmarta länder. När svensk exportnäring erbjuder klimateffektiva lösningar till kunder i hela världen bidrar svenskt miljökunnande till hållbar utveckling globalt.

Gröna lån

SEK erbjuder gröna lån till företag och projekt som främjar övergången till en fossilsnål ekonomi och som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Målet med gröna lån är bland annat minskad miljöbelastning och en mer effektiv resursanvändning.

Gröna lån klassificeras enligt SEK:s ramverk för gröna obligationer och finansieras via SEK:s gröna obligation.

Finansiering för omställning till fossilfritt

Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Många företag i Sverige jobbar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige som till exempel klimatsmarta energilösningar, hållbara transporter, inklusive kollektivtrafik samt hållbara sjötransporter.

Gröna obligationer

Vid en grön obligation investeras pengarna i projekt som motverkar klimatförändringen eller på annat sätt är miljövänliga. SEK emitterar gröna och sociala obligationer för att finansiera svenskt miljökunnande i världen.

Dokument

  1. Sustainability Bond Framework

    Ladda ner (öppnas i nytt fönster)
  2. Policy anti-korruption

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök