Hoppa till innehåll

Erbjudanden hållbar finansiering

Efterfrågan på hållbar finansiering ökar snabbt eftersom behovet av omställning är stor, både i Sverige och globalt.

Inom hållbar finansiering finns det tre olika lån; gröna, sociala och hållbarhetslänkade.

Gröna lån

Oavsett vilken typ av finansieringslösning ditt företag behöver kan det klassas som ett grönt lån om finansieringens syfte uppfyller SEK:s gröna kriterier. De utgår från att lånet ska uppfylla EU-taxonomin för grön ekonomisk verksamhet. Finansieringen erbjuds till exportföretag, underleverantörer och projekt som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan.

Sociala lån

Ett socialt lån är kopplat till utmaningar inom exempelvis hälso- och sjukvården, utbildning, grundläggande infrastruktur eller livsmedelstrygghet. När ett lån klassas som socialt kan det ge dig fördelaktiga villkor.

Hållbarhetslänkade lån

Hållbarhetslänkade lån är rörelsefinansiering som är länkad till ditt företags egna mål inom hållbarhet, till exempel energieffektivisering, minskade transporter eller förbättrad arbetsmiljö. Till skillnad från gröna lån där beloppen är öronmärkta för specifika projekt, är detta lån kopplat till hela verksamhetens hållbarhetsmål. En annan skillnad är att hållbarhetslänkade lån endast kan fås som rörelsefinansiering medan gröna lån går att applicera på samtliga SEK:s erbjudanden.

Sök