Finansiering till din kund

Finansiering till din kund

SEK kan hjälpa till att finansiera internationella köpare av dina produkter.


SEK arbetar för att främja svensk export. Detta gör vi både genom direkt och indirekt utlåning.

SEK erbjuder utlåning till internationella köpare av svenska varor och tjänster med anpassade finansieringslösningar för dina behov som svensk exportör.

Tillsammans kartlägger vi just era behov och tar fram en finansiell lösning som hjälper er att vinna fler exportaffärer.

Kontakt

Stora företag
Har du ett företag med en omsättning på mer än fem miljarder kronor?
Kontakta oss på Stora företag 

Medelstora företag
Omsätter ni mellan 500 miljoner kronor och fem miljarder kronor? (Under vissa förutsättningarna finansierar vi även mindre företag och affärer)
Kontakta oss på medelstora företag 

SEK:s produkter och tjänster

Finansiering till ditt företag

Banksamarbeten

Finansieringsguide för stora exportaffärer


Det svenska exportkreditsystemet

Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN) arbetar tillsammans för att främja svensk exportnäring ute i världen. Se filmen och ladda ner SEK och EKN:s gemensamma folder om du vill veta mer.

SEK/EKN

 

SEK