Det här gör SEK

Det här gör SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi lånar ut pengar till svenska företag som vill exportera och till utländska kunder som vill köpa svenska produkter och tjänster.


SEK finansierar svensk exportnäring

SEK är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av internationella kapitalmarknader och kan erbjuda en variation av konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Detta särskiljer oss från andra finansiärer.

Vi stärker konkurrenskraften hos svensk exportnäring och bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar värld

Arbetet med att erbjuda hållbara finansiella lösningar är en naturlig del av vår affär. Vi följer internationella standarder för att säkerställa att de affärer vi gör bidrar till ett hållbart samhälle.

Tillsammans med våra hållbarhetsanalytiker identifierar vi möjligheter och risker i din affär så att vi tillsammans kan främja övergången till en klimatsmart ekonomi.


SEK:s fördelar

  • Mångårig exportkompetens
  • Längre löptider än bankmarknaden
  • Ett ägande som ger trygghet och stabilitet
  • Sammantaget får du en konkurrensfördel på exportmarknaden

Våra samarbeten ökar din konkurrenskraft

SEK har ett stort internationellt kontaktnät av banker och företag. Vi samarbetar även med andra exportfrämjande aktörer som EKN, Business Sweden och Europeiska Investeringsfonden (EIF), vilket innebär att SEK:s kunder får tillgång till hela det svenska exportfrämjandet.

Ett nära samarbete med EKN skapar ett mycket konkurrenskraftigt exportkreditsystem som erbjuder svensk exportnäring både finansiering och garantier.

Det statsstödda exportkreditsystemet ger fler möjligheter

Som alternativ till rörlig eller fast marknadsränta kan SEK erbjuda kunderna en fast CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate), när det behövs för att öka konkurrenskraften och vinna exportaffärer.

SEK:s produkter och tjänster

Finansiering till företag

Finansiering till din kund

Banksamarbeten


SEK på en minut

97%

av våra kunder skulle rekommendera oss till någon annan

10/10

kronor som vi lånar ut, bidrar till att stärka svenska exportnäringens internationella konkurrenskraft

55mdkr

SEK lånar ut omkring 55 miljarder kronor varje år

SEK