Finansiering till ditt företag

Finansiering till ditt företag

SEK finansierar företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan avse såväl varor som tjänster.


SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar beroende på kundens behov.

Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former.

Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten.

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik nedan.

Vill du veta mer om vår process och hur du går till väga för att bli kund hos oss?

Kontakt

Stora företag
Har du ett företag med en omsättning på mer än fem miljarder kronor?
Kontakta oss på Stora företag

Medelstora företag
Omsätter ni mellan 500 miljoner kronor och fem miljarder kronor? (Under vissa förutsättningarna finansierar vi även mindre företag och affärer)
Kontakta oss på Medelstora företag

SEK:s produkter och tjänster

Finansiering till din kund

Banksamarbeten


SEK