Finansiering till ditt företag

Finansiering till ditt företag

Behöver du låna pengar för att växa globalt? Du kanske vill bredda din finansieringsbas, investera i en ny anläggning, utöka produktionen eller göra ett förvärv.


Vi lånar ut pengar till svenska exportföretag, deras underleverantörer och till utländska köpare av svenska varor och tjänster. Ditt lånebehov behöver inte vara direkt kopplat till en exportaffär. Kanske behöver du rörelsekapital till insatsvaror eller investera i en ny anläggning. Eller vill du kunna erbjuda dina kunder längre betalningsvillkor? Oavsett behov hjälper vi dig att hitta rätt finansieringslösning.

Lån i lokal valuta

Vill du finansiera din utlandsverksamhet i samma valuta som du gör affärer i? Då kan du ta lån i den lokala valutan som till exempel mexikanska pesos (MXN), chilenska pesos (CLP) och brasilianska reais (BRL).

Trygg exportfinansiering

Hos oss får du en långsiktig och trygg finansiering, i både hög- och lågkonjunktur. Vi ägs av svenska staten och har ett tätt samarbete med både svenska och internationella banker. Med utlåning i 65 länder har vi djup kompetens och lång erfarenhet av exportfinansiering.

Kontakta oss så får du veta mer!

Kontakt

Stora företag
Företag med en årsomsättning som överstiger fem miljarder kronor.
Kontakta oss på Stora företag

Medelstora företag
Företag med en årsomsättning mellan 500 miljoner och fem miljarder kronor. Uppfylls vissa kriterier kan lån även ges till företag med årsomsättning överstigande 200 miljoner kronor.
Kontakta oss på Medelstora företag

SEK:s produkter och tjänster

Finansiering till din kund

Banksamarbeten


SEK