Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern

Den svenska exportindustrin är i ständig förändring. Det kan röra sig om långsiktiga frågeställningar, konjunkturfrågor eller snabba kommentarer på ett aktuellt ämne. Välkommen att läsa mer i SEK:s Exportkreditbarometer.


Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på produkter och tjänster. SEK är verksamma på många håll i världen liksom våra kunder.

Den svenska finansmarknaden är också starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen både globalt och i Sverige för att nå kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som Sverige, våra kunder och SEK står inför.

Ur Exportkreditbarometern #1 2019

Den senast genomförda Exportkreditbarometern besvarades av 206 svenska exportföretag.

Några highlights ur rapporten:

  • Företagens finansiella situation är stabil
  • Exportorderingångarna minskar
  • Sysselsättningen ökar
  • Finansieringsbehovet ökar

Ladda ner Exportkreditbarometern #1 2019


Om Exportkreditbarometern

AB Svensk Exportkredit, SEK, tar fram Exportbarometern två gånger per år. Detta för att kartlägga nuläget på den svenska exportmarknaden.

Undersökningen skickas till exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exporthandel på minst 50 procent. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Ladda ner tidigare exemplar av Exportkreditbarometern här intill.

SEK