Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på svensk exportindustri. Vi frågar exportföretag om finansieringsbehov, tillgång till finansiering, exportorderingång, sysselsättningsplaner, ränte- och kronläget med mera. Rapporten publiceras två gånger per år, i juni och december.


Sverige är en liten, öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan på produkter och tjänster. Den svenska finansmarknaden är starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen både globalt och i Sverige för ökad insikt om vilka utmaningar och möjligheter vi står inför.

Ur Exportkreditbarometern juni 2019

  • Företagens finansiella situation är stabil
  • Exportorderingångarna minskar
  • Sysselsättningen ökar
  • Finansieringsbehovet ökar

Ladda ner Exportkreditbarometern juni 2019


Om Exportkreditbarometern

Undersökningen besvaras av cirka 200 exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exporthandel på minst 50 procent. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Ladda ner tidigare exemplar av Exportkreditbarometern här intill.

SEK