Kundcase i urval

Kundcase i urval

Här kan du läsa några av SEK:s kundcase där du ser våra olika finansieringslösningar och hur dessa har möjliggjort tillväxt hos svenska exportföretag.


Läs här om några av SEK:s kunder och hur vi kunnat hjälpa till med olika finansiella lösningar direkt och indirekt, för svenska exportörer.

Med vår erfarenhet och kompetens kring exportfinansiering, i kombination med våra olika exportfinansieringar, ser vi till att fler svenska företag vinner fler exportaffärer.

ABB

SEK har finansierat ABB:s leveranser till den 72 mil långa undervattenskabeln North Sea Link (NSL) mellan Storbritannien och Norge. För ABB har även SEK varit med och finansierat 56 vindkraftverk i Chile för företaget6 Inversiones Latin America Power.

ABB och North Sea Link

ABB och Inversiones Latin America Power


Biokraft

SEK har finansierat norska Biokrafts byggnation av en biogasanläggning i Skogn, strax norr om Trondheim.

Biokraft


Dynasafe Demil

Dynasafe kunde genom SEK erbjuda sin utländska köpare en exportkredit säkerställd med EKN:s Långivargaranti.

Dynasafe Demil System


Ericsson/Turk Telekom

SEK finansierade Turk Telekoms (och dess koncernföretags) förvärv av telekomutrustning inklusive 3G-leveranser.

Ericsson/Turk Telekom


Fagerhult

Fagerhult önskade bredda sin finansieringsbas och förlänga sin skuldstruktur. Som ett komplement till banken erbjöd SEK ett lån med en längre löptid än bankmarknaden.

Fagerhult


ITAB Ship Concept

Genom ett lån från SEK kunde ITAB säkerställa sin tillväxt genom att förvärva den italienska koncernen La Fortezza och därmed både diversfiera och förlänga sin skuldstruktur.

ITAB Shop Concept


Rottneros

SEK har tillsammans med en affärsbank finansierat exportföretaget Rottneros projekt att ersätta fossilberoende värmeenergi med en modern biobränslepanna.

Rottneros


Skanska

Med hjälp av lån från SEK har Skanska tagit två stora projekt: 121 Seaport i Boston, en klass-A märkt kontorsbyggnad och The Croydon and Lewisham Street Lighting project, ett långsiktigt projekt att ersätta gatubelusningen i två distrikt i London.

121 Seaport Boston

The Croydon and Lewisham Street Lighting project


Vindin

SEK finansierade uppförandet av totalt 35 vindkraftverk i Solberg och Skutskär för företaget Vindin AB.

Vindin


Volvo Cars

Genom ett samarbete med EKN och lokala har SEK bistått med finansiering till Volvo Cars underleverantörer.

Volvo Cars

Nyfiken på SEK?

Det här gör SEK

Om SEK


SEK på 2,5 minuter


SEK